Våra äldre är de som byggt upp samhället för oss yngre att kunna nyttja. De har arbetat ett långt liv och därför är den yngre generationen skyldiga att se till att äldre har det bra och får vara välmående. Superviktigt att äldre människor får njuta av god hälsa!

Allt fler av våra äldre har idag det inte så bra som man skulle önska att de hade. Många sitter ensamma hemma utan närstående eller anhöriga och kanske inte ens har chansen att få komma ut på dagarna. Det är dessvärre en ganska vanlig verklighet. Hur hälsan då blir kan man bara ana. Flertalet har heller inte kosten som behövs för en äldre människa och de kanske är mer i behov av varierad mat och även kosttillskott för att se till hälsans bästa.

Alternativ för bättre hälsa hos äldre

Så hur kan man då förbättra livet och välmående för våra äldre? Kanske är det egentligen väldigt enkla saker man kan utföra som medför en stor förändring hos våra gamla som exempelvis:

  • En kontinuerlig kontakt med omvärlden -det vill säga någon person som kommer dagligen för besök och inte enbart ur vårdsynpunkt. Man skulle kunna benämna personen som en “vän-kontaktperson”.
  • Bilda små aktivitetsgrupper för våra äldre att vara med i. Kanske i den lokala föreningslokalen om sådan finns eller bokklubbar på närliggande bibliotek i området. Där skulle de äldre kunna få träffas och skapa en gemenskap som bygger upp en meningsfull fritid.
  • Eller varför inte en promenad-grupp där de äldre kan mötas upp och gå en gemensam promenad med någon person som håller i detta. I Dagens Nyheter finns att läsa om hur viktigt det är med daglig motion för att bibehålla hälsan hos äldre människor. Då kan just denna aktivitet verkligen göra nytta, både för hälsan och för att få känna gemenskap. Och om man som individ oavsett ålder får känna att man tillhör någon gemenskap gynnar även det hälsans tecken.

Dessa alternativ är bara några få exempel på hur små, enkla ting skulle kunna betyda väldigt mycket för äldre som kanske inte har samma förutsättningar för en social tillvaro. Man skulle även kunna se till att anordna jul, påsk och midsommarträffar för alla ensamma äldre i kyrkan till exempel. Alltför många äldre sitter helt själva under högtidsdagar så det skulle vara räddningen för dem. De äldre måste vi värna om!