En grupp som löper extra stor risk att drabbas av undernäring är våra äldre. En allt för stillasittande vardag tillsammans med dålig kost skapar mycket dåliga förutsättningar för kroppen att ta till sig av de mineraler och vitaminer som kroppen behöver för att hålla sig igång. Genom kosttillskott, regelbunden motion och balanserade måltider kan de äldre stärka sin kropp, må bättre och på så sätt kunna leva med glädje och mer energi.

Kosttillskott som Vitaepro innehåller välkända vitaminer och mineraler som på olika sätt kan hjälpa en människa att bibehålla en aktiv livsstil även på äldre dagar. Ofta går nämligen de två hand i hand: en regelbunden motion främjar också kroppens näringsupptag. Som respons blir det enklare att röra sig, musklerna kan behålla sin normala funktion – och så har man fått igång en bra och aktiv livsstil som främjar inte bara den fysiska men också den psykiska hälsan.

Det är mörka nyheter som går att läsa i medierna om de äldres situation idag. Det går att läsa om lex Maria-anmälningar som gjort inom vården där de boende har vanvårdats på olika sätt. De rutiner som vårdpersonal ska ta till vid viktnedgång har då inte följts, även om de boende själva har varnat eller på något sätt uppmärksammat personalen om sin viktnedgång. Läs det svidande reportaget om den äldre mannen i Hammarö kommun som dog av undernäring. Även Ystads Allehanda uppmärksammar att de äldre far illa.

Att orka med sin vardag

Det finns olika orsaker till att de äldre drabbas av undernäring. För det första kan det helt enkelt ha att göra med att de tappar matlusten och att de därför inte får i sig tillräckligt. När vardagsorken minskar kommer också aptiten att minska, och dessa faktorer påverkar varandra starkt. Det andra skälet kan vara att de rör på sig för lite och därmed inte får igång en bra ämnesomsättning. Självklart kan också deras olika medicineringar spela in.

En central del är också pensionärers ekonomi. Många har inte råd med tandvård, och de som har råd kanske helt enkelt inte orkar behålla kontakten med sin tandvårdscentral. Det gör att de slutar gå på förebyggande råd, med resultatet att hälsan försämras betydligt. Resultatet av en dålig tandhygien blir att det blir svårt att äta och tugga mat – och de löper ännu större risk för undernäring än innan.

Olika faktorer som kan hjälpa äldre att få bättre hälsa:

  • Regelbundna kosttillskott
  • Varierad kost
  • Motion
  • Förebyggande tandvård
  • Bra ekonomi